Astrid Romijn

Coaching & Consulting

 

Coaching Astrid Romijn

Opstellingen: systemisch aan de slag met je coachingsvraag 

Een ander perspectief door middel van een opstelling

In samenwerking met Marisa Dijkstal van Vlonck bied ik coachees de mogelijkheid om systemisch aan de slag te gaan met een vraagstuk. Dat doen we door regelmatig een opstellingendag te organiseren. Tijdens deze dag worden familie- en mogelijk ook  organisatieopstellingen gedaan. Ik ben altijd aanwezig bij deze opstellingendagen wanneer coachees die bij mij een traject doen deelnemen aan een opstellingendag. Dit geeft inzichten en deze nemen we dan weer mee in onze coachsessies.

De eerstvolgende opstellingendag is op donderdag 12 mei  2022 van 9.30-16 uur bij De Rozengaard, Prinsenlaan 80 in Groenekan (vlakbij Utrecht).

Ca. vier-vijf personen kunnen die dag een vraagstuk inbrengen. Dat kan een persoonlijk vraagstuk zijn, een vraagstuk uit het werk of een organisatievraagstuk. Bij de opstellingendag zullen ook vier tot zes representanten aanwezig zijn om de opstellingen mogelijk te maken. Deze representanten brengen zelf geen vraag in.

Overigens hoef je geen coachee bij mij of Marisa te zijn om deel te nemen aan zo’n opstellingendag. Ben je nieuwsgierig en wil je eens weten hoe dat nu precies gaat op zo’n opstellingendag? Meld je gerust aan als deelnemer. Ook als je direct al een vraagstuk wilt inbrengen. Heb je vragen? Neem vrijblijvend contact op met Marisa (0610432443) of mij (0620425096) . 

Onderstaand meer informatie over hoe de familie- of organisatie opstellingen in zijn werk gaat.

Familieopstelling

We leven allemaal in systemen zoals onze families, werk, verenigingen en onze vriendenkring. Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen waarin we zijn opgegroeid.
We nemen de bekrachtigende en beperkende patronen uit loyaliteit, vaak onbewust, een groot deel van ons leven mee. Deze patronen kun je in je huidige leven in verschillende situaties (steeds) weer tegenkomen binnen nieuwe systemen waar je deel van uit gaat maken, zoals bijvoorbeeld je relatie of je werk.
Met een familieopstelling, onderdeel van de methodiek systemisch werken, kun je deze onbewuste patronen zichtbaar maken.

Een familieopstelling is een ruimtelijke weergave van een familiesysteem. Het doel van een opstelling is om symptomen en onbewuste dynamieken inzichtelijk te krijgen.
De opstelling start met een kort gesprek met degene die zijn of haar vraag inbrengt. Dit gesprek gaat over de vraag en Marisa zal naar aanleiding daarvan nog aanvullende verkennende vragen stellen over bijvoorbeeld de familieopbouw en -gebeurtenissen. Marisa zal dan een aantal aanwezigen vragen of ze representant willen zijn voor bijvoorbeeld één of meerdere familieleden van degene die de vraag heeft ingebracht. Deze representanten zoeken op gevoel – ze hebben geen informatie – een plek in de ruimte en de opstelling komt tot leven. Daarom worden opstellingen ook wel een ‘tableau vivant’ genoemd.

Door het beeld dat een opstelling zichtbaar maakt en de bewegingen die in de opstelling mogelijk of onmogelijk blijken, kan in het systeem van degene die de vraag inbrengt inzicht en bijvoorbeeld meer ontspanning of acceptatie ontstaan.

Door herkenning van de dynamiek is verandering mogelijk, waardoor de energie weer kan stromen.

Balans

Wat kan een vraag zijn om in te brengen?

Je kunt een familieopstelling doen met een vraag of thema uit je werkende of persoonlijke leven. Je hoeft de vraag niet super-concreet te kunnen kunnen verwoorden. Thema’s die juist nog een behoorlijke zoektocht of puzzel voor je zijn lenen zich het beste voor een opstelling. Voorbeelden van mogelijke thema’s :

  • Moeite hebben met grenzen stellen
  • Onzeker of angstig zijn
  • Gebrek aan daadkracht of ondernemerschap
  • Doelen niet halen
  • Niet weten wat je wilt
  • Niet productief zijn
  • Onduidelijke lichamelijke klachten
  • Onrust
  • Extreem verantwoordelijkheidsgevoel

Deze thema’s of vragen kom je misschien wel dagelijks of regelmatig tegen op de verschillende terreinen van je leven zoals je relatie, sport, werk, vrienden, gezin, etc. Vanuit deze vragen of thema’s komen met behulp van opstellingen de onderliggende dynamieken aan het licht.

Balans

Keuze- en dilemmaopstellingen

Er zijn ook andere opstellingen voor andersoortige vragen mogelijk.
Zoals bijvoorbeeld de loopbaanopstelling als je wilt onderzoeken wat de juiste volgende stap kan zijn in je loopbaan.

Organisatieopstellingen

Het is ook mogelijk om een opstelling te doen naar aanleiding van een vraag over je team of de organisatie waarin je werkt. De opstelling zelf gaat op dezelfde manier als beschreven bij familieopstellingen. Alleen zijn de representanten nu geen familieleden, maar functies, groepen, hiërarchische lagen of stakeholders van de organisatie.

Een organisatieopstelling kan dienen als diagnose-instrument en op die manier meer inzicht geven in de oorzaak van een probleem. Een voorbeeld is een team dat in het behalen van resultaten achterblijft terwijl alles aanwezig lijkt om er een succes van te kunnen maken. Maar je kunt bijvoorbeeld ook onderzoeken waarom bepaalde producten of diensten niet succesvol zijn op de markt.
Een organisatieopstelling kan ook ingezet worden als veranderinstrument: om te onderzoeken wat nodig is om een verandering zo goed mogelijk te laten verlopen. Een voorbeeld daarvan is een reorganisatie en samenvoeging van afdelingen die veel onrust oplevert.
En verder leent een organisatieopstelling zich ervoor om verschillende scenario’s te onderzoeken en om te ontdekken wat consequenties kunnen zijn van bepaalde beslissingen.

Balans

Representanten

Bij een familie- of organisatieopstelling zijn representanten heel belangrijk, zonder de inbreng van mensen die hieraan mee willen doen kan een opstelling niet genoeg informatie laten zien.
Als representant beeld je iemand uit, meestal van de familie of organisatie van de vraagsteller. Je wordt dan gevraagd als bijvoorbeeld moeder, vader, broer, zus, leidinggevende of Ondernemingsraad. Wij noemen dit dat je ‘opgesteld’ wordt. Ook kan je gevraagd worden voor iemand anders die belangrijk is (geweest), bijvoorbeeld een voormalige directeur, een afdeling, of dader of slachtoffer.

 

Wat dóe je als representant?

Als representant hoef je geen rol te spelen, je wordt niet gevraagd te acteren. Je hoeft alleen maar je gevoel te volgen, je beweging of neiging. Zoals je dat ook doet als je op een terras een goeie tafel uitzoekt en de stoel waarop je wilt zitten. Daar denk je niet over na, je volgt dan gewoon je gevoel. Dat doe je als representant ook.
Je zoekt als representant op die manier een plek in de ruimte. Als je de neiging hebt om ergens te gaan staan doe je dat. Als je de neiging voelt om te blijven bewegen, of om te gaan zitten, of om uit het raam te kijken, doe je dat. Je volgt gewoon je neiging, je gevoel, je beweging en blijft dat gedurende de opstelling doen. Je mag natuurlijk denken, maar dat is helemaal niet nodig. Het gekke maar ook bijzondere is dat je totaal niet kunt en zult begrijpen waarom je ergens stil staat, waarom je beweegt, waarom je je gespannen of juist blij voelt. Je hebt namelijk helemaal geen informatie om dat te kunnen begrijpen. Iedereen pikt ‘gewoon’ feilloos de energie op uit het systeem van degene die de vraag inbrengt.

Marissa vraagt representanten geregeld hoe ze zich voelen in de opstelling. Je hoeft dan alleen maar te benoemen wat je voelt: je hebt het misschien warm of koud, je kunt je gespannen voelen, boos, verdrietig of blij, je voelt misschien ergens pijn of een tinteling. De informatie over hoe je je voelt, hoe je lijf voelt is van belang. En als je niets voelt, of niet goed kunt uitleggen wat je voelt, dan zeg je dat. Dat is ook helemaal in orde.

Wie zijn er representant?

Je wordt uitgenodigd als representant: Marisa vraagt je om iemand te representeren uit het systeem van degene die de vraag inbrengt. Alle aanwezigen kunnen daarvoor uitgenodigd worden, dus ook aanwezigen met een vraag die op dat moment niet aan de beurt zijn.
Wees gerust: iedereen kán het en je kunt niets fout doen. En je mag natuurlijk altijd nee zeggen zonder daar verder iets bij uit te hoeven leggen. Marisa kiest dan iemand anders.

Balans
Coaching Astrid Romijn

Lunch & Tarief


De lunch is inbegrepen en wordt geserveerd bij de Rozengaard. Het tarief voor een opstelling wordt apart van een coachtraject in rekening gebracht. Voor coachees die particulier deelnemen is het tarief voor het inbrengen van een vraagstuk 200 euro ex btw. Voor deelname via de werkgever of als ondernemer is het tarief 275 euro ex btw.  Op de factuur komt workshop opstellingen te staan. Voor deelname als respondenten geldt een tarief van 35 euro ex btw. 

Heb je interesse? Laat het me dan weten! Je kunt mailen naar astrid@romijncoaching.nl. Bellen of appen naar 06-20425096 kan uiteraard ook. Ook als je eerst nog wat vragen hebt.

Romijncoaching – Familieopstellingen bij een coachvraag
In deze video vertel ik je over hoe een opstelling onderdeel kan zijn van een coachtraject bij mij. Hiervoor werk ik samen met Marisa Dijkstal van Vlonck. Een (familie)opstelling laat je met echte mensen, die representant zijn voor mensen uit jouw familie/omgeving, zien wat er eigenlijk in de diepte speelt. Dat geeft je inzichten op mogelijke patronen in jouw leven. deze inzichten werken systemisch door en kunnen we ook weer meenemen in je coachtraject.

Astrid Romijn

Coaching & Consulting

Mail: astrid@romijncoaching.nl

Telefoonnummer: 06-20425096

KvK: 73802808