Astrid Romijn

Coaching & Consulting

 

mijn aanpak

Mijn aanpak

In mijn aanpak heb ik oog voor jou in al je facetten. Ik combineer mijn resultaatgerichtheid met nieuwsgierigheid naar dat wat zich afspeelt in de zgn.  ‘onderstroom’. Dat wat je niet ziet. Dat wat je wel ziet (feiten en gebeurtenissen)  wordt vaak veroorzaakt door hoe het er in onderstroom aan toegaat. Patronen die je in je dagelijks leven tegenkomt hebben vaak te maken met deze onderstroom. Door mijn coaching krijg je inzicht in de echte zaken die spelen.

Daarnaast heb je wellicht ook slagvaardigheid nodig op andere vlakken. Denk aan de beschikbaarheid van onder meer doorzettingsvermogen, discipline, lef, je kunnen verbinden met mensen, af kunnen zien, kwetsbaar durven zijn, leervermogen hebben, enthousiasme, het voorrecht hebben van mensen om je heen die in jou geloven, als ook gewoon mazzel. Tijdens een coaching kan dit allemaal aan de orde komen.

 

Methodieken

Ik werk met reguliere coachmethodieken en vanuit de volgende elementen:

Systemisch werk

Ieder mens, ieder team, is onderdeel van een groter geheel: een ‘systeem’. Een aantal van de problemen waar mensen tegenaan lopen, zijn eigenlijk niet van henzelf maar van het systeem. Je merkt dit doordat een probleem zich telkens – in een net íets andere vorm – herhaalt. Of je instinct vertelt je dat het eigenlijk om iets anders gaat. Waar het eigenlijk over gaat ligt verborgen onder het probleem. Vind wat er vast zit. Als je het niet belemmert, stroomt het vanzelf. In mijn coaching breng ik je naar die onderstroom, naar dat wat er niet zichtbaar is. Hiermee weet je de beweging terug te brengen. Beweging is natuurlijk en geeft flow. Stilstand kost je energie. 

Wat je wellicht niet beseft, is dat hardnekkige patronen die zich in je huidige leven manifesteren terug te voeren zijn op de patronen uit je familiesysteem (de onlosmakelijke verbinding met je biologische familieleden). Deze patronen neem je mee in je dagelijks leven en herhalen zich in je huidige relatie/gezin, op je werk etc. Als je in staat bent om daar aan te kijken wat nodig is, heb je de zogenaamde ‘systemische’ randvoorwaarden geschapen, die nodig zijn om je plek goed aan te kunnen nemen in je verdere leven.

In mijn coaching pas ik Rake Vragen toe van Siets Bakker en de methodiek van de Fontein van Els van Steijn. Om een idee te krijgen bij wat ‘Rake Vragen’ is, kun je dit filmpje bekijken van Sjanett de Geus en Siets Bakker, en dit interview van Sanny Verhoeven met Els van Steijn over familie opstellingen en de methodiek de Fontein.

 

Waarden en Overtuigingen

Iedereen heeft, vanuit zijn ervaring en de mensen die hierin een rol hebben gespeeld, waarden, normen en overtuigingen ontwikkeld die je manier van handelen vormen. Ik help je om oude patronen en overtuigingen die blokkades voor je vormen, te vinden en op te ruimen. Zodat er ruimte ontstaat voor groei.

 

Projectiemechanisme

Van projectie is sprake wanneer je eigenschappen of emoties van jezelf probeert te ontkennen, verbergen of verdringen door ze aan iets of iemand anders toe te schrijven. Je ‘plakt’ het als het ware op de ander maar het gaat eigenlijk over jou. Projectie gebeurt vaak onbewust. Als er sprake is van projectie, maak ik je daarvan bewust zodat je ruimte krijgt om te onderzoeken wat daar achter zit.

 

Fysiek

Hoe beter je je gewaar bent van je hoofd, je hart en je buik, des te makkelijker blijf je afgestemd op jezelf. Je lichaam heeft je veel te vertellen: of je goed voor jezelf zorgt, of je krachtig en kwetsbaar durft te zijn, of je open bent of je je juist afsluit. Tijdens de coaching maak ik je bewust van wat je lijf je laat voelen.

methodieken

Astrid Romijn

Coaching & Consulting

Mail: astrid@romijncoaching.nl

Telefoonnummer: 06-20425096

KvK: 73802808